Rodzaje Prawa, Janusz Pruszyński znany prawnik

Prawo - jest to grupa norm wydawanych przez państwo, która kontrolowana jest przez powołane do tego osoby np: sąd, prawnik, komornik itp.

Istnieją następujące rodzaje prawa:

 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • prawo ekonomiczne
 • prawo do urlopu
 • prawo ochrony środowiska

Prawo cywilne

Prawo cywilne zajmuje się regulacją stosunków między ludzkich pod kątem podziału majątku, przyznaniem praw do opieki nad dzieckiem, czy przypisaniem ziemi lub domu na daną osobę. Prawo cywilne może być stosowane w przypadku osób prywatnych fizycznych oraz jednostek organizacji, które nie mają osobowości prawnej np handlowe spółki osobowe czyli spółki jawne.

Prawo karne

Zespół przepisów regulujących odpowiedzialność karną poprzez wymierzenie odpowiedniej kary za popełniony czyn. Kara wydawana jest w formie wyroku sądowego lub mandatu przez policję.

Prawo karne materialne

Grupa przepisów regulująca wykroczenia przestępcze. Kary wymierzane przy tego typu przestępstwach to kara finansowa, upomnienie lub pozbawienie wolności na określony przez sąd czas.

Prawo karne procesowe

Grupa przepisów normujących postępowanie w sprawie o czyny zabronione przez prawo karne materialne.

Prawo karne wykonawcze

Grupa przepisów, które normują wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych.

Prawo ekonomiczne

Pokazuje co to jest zjawisko ekonomiczne. Określa co można a czego nie można robić w tematyce ekonomii ,aby w funkcjonowaniu danego Państwa lub świata nie było chaosu, ponieważ ekonomia nie tylko ma wpływ na dany kraj ale także na inne państwa.

Prawo do urlopu

Obowiązkiem pracodawcy jest przyznanie nam urlopu gdy go potrzebujemy i jest to rodzaj zwolnienia z pracy, który jest opłacany przez pracodawcę, który przelewa nam w określonym terminie, określony procent pieniędzy od naszego wynagrodzenia, ponieważ gdy nie pracujemy nasze wynagrodzenie będzie mniejsze. Istnieje jednak rodzaj umowy tak zwana umowa na zlecenie, gdzie nie pracując nie zarabiamy.

Prawo ochrony środowiska

Część prawa obejmująca tematykę ochrony środowiska. Pierwsza ustawa dotycząca ochrony środowiska powstała 27 kwietnia 2001 roku.

Ustawa określa:

 • Zasady ochrony środowiska
 • Warunki korzystania ze środowiska
 • Obowiązki administracji w temacie ochrony środowiska

Często widujemy kogoś jak wyrzuca śmieci na środek lasu czy widząc tabliczkę typu twój pies twoja kupa i tak ją nie posprząta. Ludzie często nie mają świadomości że większość wyrzuconych przez nich śmieci nie ulegnie rozkładowi lub jeśli przez las przejdzie kilka osób i każdy wyrzuci szklaną butelkę to w upalne dni może mieć to nieprzyjemne konsekwencje np. pożary w Australii.

Drzewa produkują potrzebny dla człowieka tlen każdy taki pożar zmniejsza zawartość składników, które potrzebuje człowiek i teraz nikt z nas tego nie odczuwa ale za jakiś czas może to wpłynąć na środowisko czy nasze samopoczucie w postaci powstania nowych chorób czy nie spotykanych dla nas zjawisk pogodowych.

Janusz Pruszyński

Jego kancelaria adwokacka znajduje się w Warszawie niedaleko łazienek królewskich. Jako adwokat funkcjonuje on już od 1991 roku i świadczy usługi biznesowe oraz indywidualne. Janusz był studentem Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Prawa i Administracji. W skład kancelarii prawnej wchodzą też takie osoby jak dwóch adwokatów, radca prawny i trzech aplikantów adwokackich.

Oferta

Główny cel kancelarii to udzielanie profesjonalnej pomocy prawnej, która świadczona jest w zależności od potrzeby klienta w umówionym miejscu lub kancelarii adwokackiej. Mamy też możliwość utrzymywania stałego kontaktu z kancelarią za pomocą numeru telefonu, poczty elektronicznej lub faxu.

Zakres usług oferowanych przez kancelarię to:

 • Reprezentowanie klientów przed sądami
 • Udział w mediacjach
 • Porady związane z prawem cywilnym, karnym, pracy, medycznym

##